Image is not available

Hieronta terapeutti & hyvinvointivalmentaja

Image is not available
Image is not available

Jari Kenttämaa

Syväkudoshieronta

Image is not available

Ruotsalainen hieronta

Call +358 407483549

varaa aikasi netissä

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Aloe vera tuotteet

Call +358 407483549

Hyvinvointi & Elämäntaidonvalmennus
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.
Image is not available
Slider
massage.jpg

Hieronnat

Klassinen hieronta, Syväkudoshieronta,
Urheiluhieronta
life_coaching.jpg

Hyvinvointi

Valmennus & Ohjaus 
 
life_coaching_jari_in_shopping_center2.jpg

Luennointi ja bloggaaminen

Näkemysten jakaminen maailman kanssa

Aloe_home_page2.jpg

ALOE VERA

 Luonnollinen ravintolisä 

Mitä on hierontaterapia?

Hieronta on pehmytkudosten muokkausta. Hierontaterapiaa voidaan käyttää tutkitusti osana terveyden edistämiseen. Stressin sekä lihasjännitteiden helpottamiseen. Palauttavana tekijänä jokapäiväistä arkea ajatellen. 

slider7.png

Hieronnan päämäärät

Keskimäärin tavoitteena on joko hoitaa, valmistaa tai palauttaa lihaksiston ja kehon toimintaa. Kaikenlaisessa hieronnassa terapeutilla on tiettyjä pyrkimyksiä mielessä hierontatapahtuman aikana ja urheiluhieronnassa keskitymme urheilijan yksilöllisiin tarpeisiin. Jatkuvasti kasvava kiinnostus urheilua kohtaan houkuttaa yhä useampia ihmisiä kilpailemaan ja siten myös urheilun intensiivisyys kasvaa. Joissain tapauksissa myös loukkaantumis alttius kasvaa ja näin ollen urheiluhieronnasta on muodostumassa taito, jota tulee kehittää urheilijan kanssa yhteistyössä siten, että se on sovellettavissa urheilijan treenirytmiin sekä palauttavana tekijänä että tehostamaan suorituskykyä kilpailuissa. Tietysti myös tukena ja turvana lisäämään urheilijan omaa ymmärrystä kehon toimintoja kohtaan.

 

Urheiluhieronta antaa eräällä tavalla yksityiskohtaisempia pyrkimyksiä verrattuna siihen, mitä perinteisellä hieronnalla on tarkoituksena tarjota. Urheiluhieronnassa on erityisen tärkeää ymmärtää anatomiaa ja fysiologiaa, lihaksiston ja luuston rakennelmaa. Ymmärtämällä näitä rakenteita ja niiden vaikutuksia itse suoritukseen eri urheilulajeissa niin silloin me voimme sen avulla myös arvostaa sitä hyötyä, jonka urheiluhieronta voi tarjota urheilijalle. Urheilijat, jotka aikovat parantaa suoritusta ja tahtovat lisätä kilpailuetuansa, tekevät niin omaksumalla hieronta rytmityksen taitonsa, vahvuuden, kestävyyden, notkeuden ja nopeuden parantamiseksi.

 

Tuo kasvu johon he tähtäävät kehittää itseään ja taitojaan riippuu monista vallitsevista tekijöistä, joihin vaikuttavat kilpailun taso, urheilulaji, ja mahdollisesti hänen yksilöllinen asema ryhmässä, mikäli on kyseessä joukkuelaji. Kuitenkin, siitä riippumatta mikä urheilumuoto on kyseessä, päämääränä on lähes aina lisätä tietotaitoa ja lajikohtaista osaamista ja siten saattaa keho alttiiksi asteittaiselle kehittymiselle. Siinä määrin että ymmärretään kehittymistä laajempana kokonaisuutena. Ravinto, treeni ja palautuminen huomioiden. Hieronta osana, joko palauttavana, valmistavana tai hoitavana toimenpiteenä. Palautumiseen vaikuttaa myös monet psykologiset tekijät, jotka tulee myös huomioida treeniin ja kehittymiseen vaikuttavina asioina.

 

Kuitenkin kehon jatkuva lisääntyvä kuormittaminen urheilussa voi myös luoda erinäisiä ongelmia. Jos nämä jätetään huomiotta ja annetaan tulla krooniseksi, niin silloin niistä voi muodostua todellinen uhkakuva suoriutumiselle urheilussa. Vakavampia loukkaantumisia syntyy hoitamattomista vammoista pidemmän päälle ja ne vasta ovatkin ongelmallisia. Esimerkiksi pelaaja, joka on ollut osallisena pelissä vammautuneena, ei kykene suoriutumaan samalla varmuudella ja ketteryydellä kuin terveenä pelatessa.

 

Ruotsalainen hierontamenetelmä

swedish_massage.png

Yleisin hierontatapa on ruotsalainen menetelmä. Tämä tyyli sisällyttää otteisiinsa paljon kevyitä ja pehmeitä otteita, sivelyjä sekä rytmisiä taputuksia.  Pääasiallisin tavoite on rentouttaa.

Urheiluhieronta

jari-front-page-blogs2.png

Urheiluhierontaa kohdennetaan luonnollisesti urheilijoille,  joilla on säännöllinen harjoittelutausta ja rytmi, jota he tahtovat ylläpitää säilyttääkseen hyvän kehontoiminnan ja tuntuman urheilusuorituksiin. 

Syväkudoshieronta

sport_massage.png

Syväkudoshieronta voidaan niin ikään ajatella kuuluvan osaksi urheiluhierontaa.  Tässä menetelmässä käytetään enemmän voimaa ja painetta tietyillä kehon alueilla, jotta vaikutus saadaan aikaiseksi syvemmälle lihaskudokseen tai lihaskalvoon aina tietyllä alueella.  

Muut palvelut

Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennus voidaan määritellä mielestäni olevan yleistä hyvinvointia. Joka taas voidaan jakaa tietyin asetuksin sovellettavaksi eri elämän osa-alueille kuten vaikkapa työ, ihmissuhteet ja vapaa-aika. Toisin sanoen työn toimenkuvat ja harrastukset. Toisinaan hyvinvointiiin voi lukeutua pelkästään asenne, jolla suhtaudutaan joko elämään tai johonkin askarruttavaan asiaan tai aiheeseen. Tuo asenne voidaan jakaa yhtenä määritelmänä vaikkapa tunnemaisemaan, joka herää ihmisen sisältä jostain. Syystä tai toisesta.

Luennointi
Alovera tuotteet
Asiakastyytyväisyystakuu Forever-tuotteille
© 2018 Jari Kenttämaa. All Rights Reserved. Designed By Nyombis