Silmäys urheiluhierontaan

Silmäys urheiluhierontaan

Picture1Hierontaa kuvataan yhtenä fysioterapian varhaisimmista muodoista ja se on tiedossa, että sitä käytettiin hyvin erilaisissa kulttuureissa jo yli 3000 vuotta sitten. Aika moni asia on muuttanut hieronnan muotoja lähimenneisyydessä. Näihin muutoksiin ovat vaikuttaneet ihmisten matkustaminen ympäri maailmaa ja tietysti myös tietoliikenteen ansiosta on kehittynyt erilaisia tapoja suhtautua hierontaan sen yleisessä merkityksessä.

man runningUrheiluhieronnassa, hierojalla on usein tavoitteena eräällä tavalla yksityiskohtaisempia pyrkimyksiä, verrattuna esimerkiksi siihen, mitä perinteinen hieronta ei itsessään kykene tarjoamaan.  Urheiluhieronnassa on erityisen tärkeää ymmärtää anatomiaa ja fysiologiaa, lihaksiston ja luuston rakennelmaa. Ymmärtämällä näitä rakenteita ja kokonaisuuksia voimme edesauttaa ja kohdentaa treenin vaikutuksia, itsessään sinne suoritukseen. Varsinkin erilaisissa urheilulajeissa tämä korostuu ja silloin urheiluhieroja sekä urheilija voi myös yhdessä arvostaa sitä hyötyä, jonka urheiluhieronta voi tarjota urheilijalle, arkeen ja urheiluun. Urheilijat, jotka tahtovat parantaa suoritusta ja haluavat selkeästi lisätä kilpailuetuansa, tekevät sen omaksumalla säännöillisen hieronta rytmityksen. Lähinnä optimoidakseen taitonsa, vahvuuden, kestävyyden, notkeuden ja nopeuden, lajin kannalta huippu tasolle.

Tuo kasvu johon urheilun ohella  tähdätään on selkeästi kehittää itseään ja taitojaan. Se millä tavoin uhreilja haluaa kehittyä, riippuu monesta vallitsevista tekijöistä ja olosuhteista, joihin vaikuttavat esimerkiksi kilpailun taso, urheilulaji (yksilölajit vs. joukkuelajit) ja mahdollisesti hänen yksilöllinen asema ryhmässä, mikäli kyseessä on joukkuelaji. Riippumatta siitä mikä urheilumuoto on kyseessä,  lähes aina tavoitteena on lisätä tietotaitoa ja lajikohtaista osaamista ja siten saattaa keho alttiiksi asteittaiselle kehittymiselle. Siinä määrin että ymmärretään kehittyminen laajempana kokonaisuutena. Ravinto, treeni ja palautuminen huomioiden. Hieronta osana, joko palauttavaa, valmistavaa tai hoitavaa toimenpidettä. Palautumiseen vaikuttaa myös monet psykologiset tekijät, jotka tulee myös huomioida treenin ja kehittymisen kannalta olennaisina asioina. 

Joka tapauksessa, kehon jatkuva lisääntyvä kuormittaminen urheilussa voi myös luoda erinäisiä ongelmia. Jos nämä jätetään huomiotta ja annetaan tulla krooniseksi niin silloin niistä voi muodostua todellinen uhkakuva suoriutumiselle urheilussa. Vakavampia loukkaantumisia syntyy hoitamattomista vammoista ja pidemmän päälle  ne vasta ongelmalliseksi voivat muodostua. Esimerkiksi pelaaja, joka on ollut osallisena pelissä vammautuneena, ei kykene suoriutumaan samalla varmuudella ja ketteryydellä kuin terveenä pelatessa. ( ks. myös urheilijan erikoiskäsittely )

Urheiluhieronnan hyödyt 

Hieronta, joka on sovellettu taitavasti urheilijan arkeen on tehokas hoitomuoto lihasjännityksen vapauttamista silmällä pitäen ja kehon tasapainon ylläpitämistä ajatellen. Urheiluhieronnalla nämä mahdolliset loukkaantumiset voivat olla vältettävissä koska niihin osataan puuttua ajoissa. Täten voidaan puuttua tiettyihin mahdollisiin lajinomaisiin vammoihin, ongelmakohtiin ja yksilöllisiin sekä lajinomaisiin kuormitustekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa sekä hieronnalla että treeniohjelmaan vaikuttamalla. Tämä vaatii siis yhteistyötä hierojan sekä valmennettavan, että valmentajan ja muiden urheilijan elämään osallistujien kesken. Se antaa laajempaa kokonaiskuvaa, jotta urheilijalla on se tukiverkosto, jota urheilussa menestyminen vaatii. Tästä johtuu, että hieroja yleensä selvittää syvemmin urheilijan taustoja, jotta hän kykenee antamaan mahdollisimman hyvää palvelua itse hierontatapahtumien aikana. Säännöllisestä liikkumisesta voi aiheutua eräällä tavalla vakio jännitystä kehon lihaksistossa tietyillä alueilla. Tietty laji aiheuttaa erilaista kuormitusta kehon eri osissa kuten: nivelsiteissä, jänteissä ja lihaksissa. Nämä kehon epätasapainotilat saattavat kehittyä ja mennä pidemmälle kuin on tarvis silloin kun niitä ei diagnosoida ajoissa.

Ammattitaitoinen hierontaterapeutti voi havaita vaihtelut pehmeissä kudoksissa, ja käyttämällä oikeita tekniikoita hän kykenee auttamaan urheilijaa ylläpitämään paljon terveellisempää fyysistä tilaa. Siksi voidaan väittää järkevästi, että yksi urheiluhieronnan suurimmista hyödyistä on auttaa vammojen ehkäisemisessä. Tukee siis urheilijan harjoittelua. Hieronnan haitat tai esteet hieronnalle ovat yleisesti ottaen  seuraavanlaisia.

Kontraindikaatiot urheiluhierontaa varten

On tilanteita, jolloin hieronta voi olla vahingollinen. Näitä seuraavia tekijöitä ovat:

-kuume

-avohaavat

-suonikohjut

-Laskimotukos

-Infektiot ihossa

-Verenvuototauti

-Verisuoniproteesi

-Päihtynyt asiakas

-Huonokuntoinen iho

-Disorientoitunut asiakas

-Paikallinen tulehdus (lihas, jänne jne..)

-Tuore vamma (ruhje, lihasrepeämä jne..)

-Pahanlaatuinen kasvain, diagnosoimattomat kyhmyt

-Perussairaus ei ole hoitotasapainossa (diabetes, astma jne..)

Pieni silmäys itse hierontatilanteeseen

Aluksi teen taustatutkimusta asiakkaan henkilökohtaisesta elämästään sillä hetkellä liittyen hierontatilanteeseen ja kaikkeen siihen, mikä on voinut vaikuttaa lihasepätasapainoon tai loukkaantumiseen ja/tai kireyteen (urheileminen, työ jne..). Eräänlainen yleistarkistus kehon tilaan sillä hierontaan tulon hetkellä. Ryhdin tarkistamista ja näitä perusteita joita jokaiselle koulutetulle hierojalle opastetaan ja myös yleisesti näytössä vaadittuihin asioihin kiinnitän huomiota.  Tarkistukseen liittyy vaatteiden riisuminen alusasu jätetään päälle. Teen havaintoja silmin, mikäli jotain selkeää silmämääräistä on havaittavissa ryhdissä tai lihaksissa kehon eri osissa ja/tai asiakkaan mainitsema jokin selkeä alue nousee selkeämmin esille. Tarvittaessa etenen tiedustelemalla havainnoistani suullisesti. Tämä auttaa työskentelemään tehokkaammin hierojana sillä hetkellä ja siitä hetkestä eteenpäin asiakkuuden jatkuessa. Tämän jälkeen teemme selkeämmin havaitulle alueelle liikkuvuustestejä (älä säikähdä, treenit tehdään salilla tai jossain muualla ei hierontatapahtuman yhteydessä). Normaaleja liikkeitä, joita tarvitaan esimerkiksi vaatteita päälle laittaessa. Näiden liikkeiden avulla voidaan havaita lihaksien kireyksiä ja mahdollisia eroja kehon oikean ja vasemman puolien liikkuvuuksissa keskenään. Tämän jälkeen asiakas siirtyy hierontapöydälle ja hänet peitellään pyyhkeillä niiltä osin mahdollisimman hyvin, joita ei kyseisen hierontatapahtuman aikana tulla hieromaan. 

Katsaus hierontaotteisiin

Perusotteita on kuusi. Sively, hankaus, pusertelu, ravistelu, taputukset ja täristely. Yleensä näitä otteita vaihdellaan tarkoitus periaatteen mukaisesti. Keskimäärin sivelyote on se jota käytetään aina alussa ja muita otteita kukin hieroja hyödyntää sen oman näkemyksensä mukaisesti, joka tekee siitä juuri sitä yksilöllistä jälkeä, johon juuri hän tahtoo panostaa. Tässä seuraavassa pieni kuvaus otteisiin.

Sively

Sivelyä käytetään aina hieronnan alussa. Lämmittely että jähytys liike riippuen rytmityksestä. Sively koostuu vaihtelevasta liikkeiden rytmittämisestä, tavallisesti toteutettu avokäsin ja sormin sekä koko kämmenosalla. Painetta vaihdellaan kulloisenkin tarkoituksen mukaan. On siis olemassa pinnallisia ja syviä sivelyotteita. Aloitus, välisively ja lopetussively. Aloitus sivelyote kevyempi ja lihaksia lämmittävä. Välisively, joka on voimakkaampi ja ripeämpi, jotta veren virtaaminen kiihtyyy, tarkoituksena voi olla auttaa rentoutumaan kevyemmillä ja rauhallisemmilla sivelyotteilla. Välisivelyllä voidaan hakea esimerkiksi kevennystä mikäli jokin muu ote on aiheuttanut selkeämmän reagoimisen. Lopetussivelyote voi olla jo ripeämpi ja herättelevä.Tietysti sivelyotetta voidaan käyttää myös siirtymävaiheessa toiselle kehon osa-alueelle. Luovuus yleensä rajana kuten sanotaan.

Hankaus

Hankaus suoritetaan monesti pyyhkeen kanssa, jotta saadaan mahdollisimman tehokas ote ja lopputulos aikaiseksi.  Ei siis saa liukua iholla.  Lihasta muokkaava ote. Suoritetaan kehon lämpimille alueille. Erityisesti hyödynnetään selkeämmin havaittavilla alueilla, joissa on selkeä jumikohta. Jälleen painetta säädellään sen mukaan, mikä on tuntuma itse lihaksessa tai haluttu lopputulos otteen vaikutuksen ansiosta. Yleensä pureva ja tiukka ote.

Pusertelu

On olemassa sekä nosto, että vääntelypusertelu. Kukin jälleen eri kehon osa-alueille sovellettavaksi. Loistavia otteita jaloille ja käsivarsille. Ei paras mahdollinen ote oikein aroille alueille.

Ravistelu

Hyvä ote mikäli tahdotaan rentouttaa tiettyä kehon aluetta. Voidaan tehdä joko paikallisesti tietylle alueelle joko avokämmenellä tai puserteluote tyylisesti esimerkiksi tai vaikka koko raajan ravistelu. Keskimäärin käytetään eniten hieronnan loppupuolella.

Taputukset

Näitä on erityylisiä. Sormitaputukset, kuppitaputukset, nyrkkitaputukset ja sormenpäätaputukset. Kukin hieroja käyttää näitä sen oman näkemyksensä mukaisesti. Keskimäärin pyritään rentouttamaan lihaksia tai sitten aktivoimaan silloin kun taputukset ovat rivakampi rytmiset. Yleensä hieronnan lopussa, jotta saadaan asiakas virkistymään ennen hierontatilanteesta poistumista.

Täristely

Keskimäärin vähäisimmälle käytölle jäänyt ote. Voidaan käyttää muiden otteiden välissä. Koko kämmenen aluetta jännittämällä saadaan täristely ote aikaiseksi ja samanaikaisesti painetaan kudosta syvemmälle. Haastavin ote toteuttaa käytännössä.

Yleishyödyllisiä linkkejä ravintoon ja urheiluun nähden

ski.fi

lentopalloliitto.fi

kamppailulajit.net

kestavyysurheilu.fi/

pyoramatkailu.com/reitit

liikuntafysio.fi/urheilufysioterapia

smartmoves.fi/kehonhuolto-ja-palautuminen

lapinurheiluopisto.blogspot.fi/2013/06/rafting-eli-koskenlasku

terveurheilija.fi/kymppiympyra/kehonhuoltojapalautuminen

© 2020 Jari Kenttämaa. All Rights Reserved. Designed By Nyombis
Lahjakortti / Gift Card